Koszty wysyłki

1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej E-sklepu lub w Katalogu są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu dokonywania zakupu bez uwzględnienia kosztów dostawy.

2. Podane w E-sklepie lub Katalogu ceny obowiązują do 31.08.2018 r. Pod adresem www.wehrfritz.pl albo bezpłatnie pod numerem infolinii 800 200 221 Kupujący może otrzymać aktualne informacje o cenach.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie E-sklepu lub w Katalogu, wprowadzania nowych Towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w E-sklepie lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia te nie mają wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. W przypadku Zamówień jednego Kupującego na produkty z oferty regularnej, których całkowity koszt (cena) będzie równy co najmniej kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) Sprzedający pokrywa koszty wysyłki.

5. W przypadku Zamówień jednego Kupującego na produkty z oferty regularnej, których całkowity koszt (cena) będzie mniejszy niż 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) doliczony do nich zostanie zryczałtowany koszt przesyłki w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100).

6. W przypadku Zamówień jednego Kupującego na produkty wykonywane i dostarczane na specjalne zlecenie Kupującego (zgodnie z informacją wskazaną w E-sklepie lub w Katalogu - „na zamówienie”), takich jak meble, przedmioty użytkowe, niektóre produkty motoryki dużej oraz sprzęty na place zabaw, których całkowity koszt (cena) będzie równy co najmniej kwocie 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100) Sprzedający pokrywa koszty wysyłki.

7. W przypadku Zamówień jednego Kupującego na produkty wykonywane i dostarczane na specjalne zlecenie Kupującego (zgodnie z informacją wskazaną w E-sklepie lub w Katalogu - „na zamówienie”), takich jak meble, przedmioty użytkowe, niektóre produkty motoryki dużej oraz sprzęty na place zabaw, których całkowity koszt (cena) będzie mniejszy niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100) doliczony do nich zostanie zryczałtowany koszt przesyłki w wysokości 9,5 % wartości zamówionego Towaru.

Ostatnio oglądane